Przedszkole – Ankieta i opłata rekrutacyjna

I. PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY OPIEKĘ PRZEDSZKOLNĄ

Wybierz placówkę *II. DZIECKO

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

Kto wychowuje dziecko *

III. RODZIC / PRAWNY OPIEKUN I

⚠️ Pierwszy opienkun dziecka jest stroną umowy z przedszkolem.

Adres zamieszkania


Miejsce pracy

IV. RODZIC / PRAWNY OPIEKUN II

Adres zamieszkania


Miejsce pracy

V. INFORMACJE O DZIECKU

Je samodzielnie: *Je wszystko: *Co lubi jeść: *

Czego nie lubi jeść: *

Pamięta o potrzebach fizjologicznych: *Rodzaj wychowania: *Zasady, które chcemy wpoić dziecku: *

VI. ZDROWIE

Często choruje: *Uczulone na jakieś leki: *Czy dziecko było szczepione: *


Wybierz plik

Alergie wziewne: *Alergie pokarmowe: *Orzeczenie o niepełnosprawności: *


Wybierz plik

Najczęściej stosowane leki: *

Zalecenia lekarza: *

Przebyte choroby zakaźne (miesiąc, rok):

Zaświadczenie potrzebne do szczepienia przeciwko ospie (do 3 r.ż.) *VII. INNE

Inne ważne informacje o dziecku:

Oczekiwania dotyczące zajęć, opieki, organizacji placówki:

Wskazuję poniżej numer rachunku bankowego, na który proszę o przekazanie środków, wynikających ze złożonych wniosków o zwrot stawki żywieniowej:

Upoważniam do odbioru mojego dziecka: